About Species-part.com

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถนอมเกียรติ ออโต้ เซลส์ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ และจักรยานยนต์มีประสบการณ์ทางด้านการผลิต ชุดแต่งรถด้วยไฟเบอร์กลาส มาเป็นเวลา 10 ปี ผลิตส่งออกทั้งในและต่างประเทศ ใช้วัตถุคุณภาพเกรด A คุณสมบัติมีความยืดยุ่นสูง ทนต่อแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีบริษัทลูกที่ผลิตชิ้นงานอลูมิเนียมที่ได้มาตรฐาน เพื่อมารองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าในปัจจุบันให้ครอบคลุมทั้งหมด

เบอร์ติดต่อ 089-936-5988 , 089-203-0388 แฟกซ์ 0-2482-2885